2021-2022 Màster en Innovació Social. Entendre per Transformar. Títol propi de la UIB (60 ECTS). Any acadèmic 2021/22

La innovació no només és una necessitat per a les empreses. Tampoc no és una qüestió exclusivament tecnològica. Les organitzacions socials i l'Administració pública també han de concentrar esforços perquè la innovació sigui sempre una prioritat. Són les entitats privades, en la majoria de les ocasions, les encarregades d'implementar i difondre les innovacions socials, és a dir, són les encarregades de materialitzar el coneixement creat per satisfer, d'aquesta forma, les necessitats de la ciutadania. Aquí entra en joc la capacitat d'absorció de coneixement, i són aquestes entitats les qui la duen a terme. En aquest sentit, és necessari saber com aquestes entitats estructuren els projectes d'innovació social per fer-los realitat, és a dir, com organitzen la seva activitat per donar solucions innovadores als problemes i necessitats de la societat en la qual es troben immerses.

Aquest estudi té com a objectiu cobrir la creixent necessitat social de disposar de professionals capacitats que intervinguin en els processos de foment, desenvolupament, assessorament, seguiment i avaluació de la innovació social i de les polítiques públiques de l'entorn, així com en la creació de projectes socials.

Així doncs, les entitats sense ànim de lucre, els departaments de responsabilitat social corporativa de les empreses i les administracions públiques que volen fer eficients els seus projectes demanen professionals formats en la doble dimensió que sustenta aquest màster: la social i la d'innovació.

Adreçat a

Aquest títol està orientat a la capacitació professional de persones amb inquietuds i amb ganes de canviar les coses, interessades en el desenvolupament de la innovació social.

Més concretament, aquest estudi s'adreça a:

-  Professionals de qualsevol disciplina que volen donar un gir a la seva trajectòria i aprendre noves experiències i metodologies d'innovació social.

-  Responsables i professionals d'organitzacions del tercer sector, l'Administració pública, de grans, mitjanes i petites empreses i/o emprenedors socials.

Persones inquietes que cerquen crear nous projectes o facilitar processos de transformació en projectes ja existents

Criteris admissió

Els alumnes han de presentar un breu CV i una carta de motivació per ser seleccionats.

Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Emprenedoria, Estudi propi, Gestió i transferència de projectes, Igualtat, Mallorca, Màster, Semipresencial, UIBTalent