2019-2020 Parlar en Públic, una Competència Necessària (18 hores). Any Acadèmic 2019-20

L'oratòria és un art antic, sempre útil i necessari. La qüestió de la comunicació i el seu bon funcionament, sense obstacles ni interferències, és un dels problemes humans fonamentals de les organitzacions culturals, industrials i comercials.
"El món es divideix entre els que saben explicar històries i els que no" (G. García Márquez).

 

Adreçat a

Qualsevol persona que tengui interès en millorar les seves capacitats comunicatives.

Per què necessito aquest curs?

Perquè les capacitats comunicatives influeixen directament sobre la nostra credibilitat, com a ponents i com a persones. Un bon domini dels recursos comunicatius ens estimula i dóna força i sentit a allò que fem.

Visió general i objectius

Formar als participants en el coneixement i en l'ús de les eines imprescindibles per organitzar millor els missatges públics, dotant els discursos i les presentacions d'una major eficàcia.

Què aprendré?

  • A revisar els fonaments bàsics de l'oratòria
  • A preparar presentacions, tant des del punt de vista de l'estructura com del contingut
  • A construir el guió, el fons i la forma d'una presentació
  • A ser més convincent i transmetre credibilitat
Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Cursos d'especialització, Dret, Educació i Psicologia, Enginyeria i Arquitectura, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Humanitats, Presencial