Expert Universitari en Prevenció de Drogodependències (Currículum Universal de Prevenció-UPC). Títol propi de la UIB (15 ECTS)

Preu

El preu del curs és de 620€, poden pagar-se amb targeta de crèdit online o realitzar un ingrés bancari.

Únicament es tornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió de l'alumne/a o anul·lació del curs.

La direcció del curs es reserva el dret d’anul·lar-lo en cas que no arribi al nombre mínim d’alumnes perquè es pugui impartir.

A distància, Ciències i Ciències de la Salut, Educació i Psicologia, Estudi propi, Expert Universitari, Humanitats