Expert Universitari en Prevenció de Drogodependències (Currículum Universal de Prevenció-UPC). Títol propi de la UIB (15 ECTS)

Avaluació

Per a poder ser avaluat cal fer les proves escrites de cada un dels mòduls (40% de la nota final) i també lliurar el treball de fi de curs (60% de la nota final).

Calendari

El curs es durà a terme del 03 de febrer de 2020 al 16 de maig de 2020.

Sessions en línia, flexibilitat absoluta. Els alumnes poden accedir al curs en qualsevol moment, i solament han de tenir en compte les dates de presentació de les activitats

Idioma

Els materials del curs seran en castellà i anglès. L'idioma vehicular del curs a distància serà el castellà.

A distància, Ciències i Ciències de la Salut, Educació i Psicologia, Estudi propi, Expert Universitari, Humanitats