Expert Universitari en Prevenció de Drogodependències (Currículum Universal de Prevenció-UPC). Títol propi de la UIB (15 ECTS)

Continguts

Sessió introductòria - L'UPC i el rol dels professionals de la prevenció

 

Mòdul I. Conceptes generals subjacents a la prevenció efectiva

1. Epidemiologia de l'ús a l’abús de substàncies i la ciència en prevenció

 • El consum de substancies a Europa
 • Farmacologia i fisiologia:
  • El consum de substàncies
 • Els trastorns del consum de substàncies
  • Problemes de salut degut al consum de substàncies
 • El model etiològic
 • Marc multinivell per al desenvolupament
 • La necessitat de Serveis integrals i integrats pel consum de substàncies

2.      Els fonaments de la ciència de la prevenció i les intervencions basades en l’evidència

 • Definicions i principis
 • Els fonaments teòrics de la prevenció
 • Estructura, continguts i execució
  • Poblacions diana

3.      Intervencions i polítiques de prevenció basades en l’evidència

 • Els estàndards internacionals en la prevenció del consum de drogues
 • Els estàndards europeus de qualitat en prevenció de drogues
 • Programes basats en l’evidència fets a mesura
  • Equilibri entre l’adaptació i la fidelitat

4.     Seguiment i Avaluació

 • Avaluació i investigació
 • Sistema d’avaluació i dissenys d’investigació
 • Components del disseny de la investigació o de l’avaluació
 • Tipus de disseny d’investigació
  • Aspectes de la qualitat a considerar quan s’avaluen els resultats d’avaluació
  • Exemples comuns de disseny d’avaluació
 • Mostreig i mediació
 • Recopilació i anàlisi de dades i estadístiques
 • Treballar amb un investigador en avaluació –el model col·laboratiu-
 • Usar els registres de programes de prevenció
 • Avaluacions Ex-ante

Mòdul II. Enfocaments de la prevenció en diferents contexts

1.       Prevenció basada en la família

 • Definicions: Famílies com a sistemes
 • Tipus d’intervencions basades en la família
 • Continguts generals de les intervencions basades en la família: Continguts pels pares, pels fills i per la família
 • Programes basats en l’evidència científica
 • Reptes

2.      Prevenció basada en l’escola

 • Objectius de la prevenció en l’escola
 • Dades sobre el consum de substàncies en estudiants
 • Aplicar la teoria
 • Programes basats en l’evidència científica

3.      Prevenció basada en l’àmbit laboral

 • Lloc de treball i prevenció:  Característiques de la prevenció en el lloc de treball, barreres, proves de drogues

4.     Prevenció basada en l’entorn

 • L’entorn i les seves influències
 • Definicions: La socialització i les intervencions ambientals
 • Els enfocaments de prevenció en l’entorn d’escoles i llocs de treball: Polítiques per a les escoles i per als llocs de treball
 • Les polítiques de tabac i alcohol sobre la població i l’entorn
 • Estratègies en llocs d’oci

5.      Prevenció basada en els mitjans de comunicació

 • Per què usar els mitjans de comunicació en la prevenció del consum de substàncies
 • Teories de com els mitjans de comunicació afecten el públic
 • Evidència
 • Com utilitzar els mitjans de comunicació en el treball de la prevenció

6.      Prevenció basada en la comunitat

 • Definicions
 • Programes basats en l’evidència científica
 • Construir un equip comunitari efectiu

7.      Descripció general dels entorns de prevenció

 • Recordatori-resum sobre els contextos de prevenció vistos en les sessions anteriors

8.     Prevenció ètica i promoció

 • Aspectes ètics de la prevenció
 • Promoció de la prevenció basada en evidències
 • Conclusions del curs
A distància, Ciències i Ciències de la Salut, Educació i Psicologia, Estudi propi, Expert Universitari, Humanitats