2019-2020 Expert Universitari en Prevenció de Drogodependències (Currículum Universal de Prevenció-UPC). Títol propi de la UIB (15 ECTS)

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

Es tracta d'un curs singular dirigit als professionals i futurs professionals tant dels àmbits de la salut com de l'àmbit social a qui pretén capacitar des d’una perspectiva teòrica com pràctica, especialment orientada a la difusió i promoció de la prevenció de drogues a tots els nivells (decisió política, disseny de la intervenció, organització i gestió, implementació i avaluació). El curs integra el material del Currículum Universal de prevenció i el material desenvolupat en el projecte UPC-Adapt, que tenia com a objectiu proporcionar un currículum estandaritzat en prevenció per a Europa.

El curs es basa en el Currículum Universal de Prevenció (https://www.issup.net/training/universal-prevention-curriculum) recull els  Estàndards Internacionals en la Prevenció del Consum de Drogues desenvolupats per l’Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte (UNODC), els Estàndards Europeus de Qualitat en Prevenció de Drogues (EDPQS), per l’Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies (EMCDDA) i l’Aliança per a Estàndards de Prevenció (Prevention Standards Partnership) en societats d’Europa. El programa original del Currículumm Universal de Prevenció es promogut per l'International Consortium of Universities for Drug Demand Reduction (ICUDDR) i la International Society of Substance Use Professionals (ISSUP).

Té com a objectiu fonamental reduir els problemes de salut, socials i econòmics associats al consum de substàncies mitjançant la formació i capacitació de professionals de l’àmbit de la prevenció, així com harmonitzar els criteris i estratègies a nivell europeu introduint als professionals en les intervencions i estratègies basades en l’evidència més efectiva avui en dia, introduint, a l’hora,  els estàndards professionals en prevenció dins la pràctica professional.

Darreres places!

Matrícula oberta fins al 10 de febrer

A qui s’adreça?

A diplomats, llicenciats o graduats i professionals de diversos àmbits d'intervenció social en salut i la prevenció de consum, com Educació Social, Treball Social, Psicologia, Pedagogia, Medicina, Infermeria, així com a responsables de polítiques en aquests àmbits.

 Al col·lectiu de professionals que directa o indirectament estan relacionats amb la prevenció de consum de drogues, com professionals dels cossos policial i judicial, sensibles a la necessitat d'adquirir competències, coneixements i habilitats en relació amb els fenòmens que són objecte del curs.

A distància, Ciències i Ciències de la Salut, Educació i Psicologia, Estudi propi, Expert Universitari, Humanitats