Facilitadors emocionals per a elaborar el teu pla de millora personal, acadèmic i/o professional

MÒDUL 1: LES COMPETÈNCIES SOCIOEMOCIONALS I COMPONENTS

·         Conèixer el concepte d'Intel·ligència Emocional

·         Reconèixer les teories i models de la Intel·ligència Emocional

·         Saber quins són els components de la Intel·ligència Socioemocional

 

MÒDUL 2: AUTOCONSCIÈNCIA I AUTOCONEIXEMENT

·         Reconèixer i identificar les pròpies emocions i els estats interns

·         Submergir-nos en la recerca de les nostres fortaleses i virtuts personals

·         Adquirir una idea realista de les nostres actituds, habilitats, fortaleses, debilitats, de la trajectòria personal-laboral i, també, una bona autoconfiança (habilitats transferibles)

 

MÒDUL 3: AUTOREGULACIÓ EMOCIONAL

·         Aconseguir un bon maneig de les emocions, impulsos i recursos. Demora de la gratificació

·         Conèixer estratègies de regulació emocional i aplicar-les per a aconseguir una millor gestió de les emocions a través de la comunicació, la ment, el cos i l' acció

 

MÒDUL 4: AUTOMOTIVACIÓ

·         Ser capaços d’automotivar-nos: motivació de la consecució, compromís, iniciativa i optimisme

·         Reconèixer i gaudir dels estats de fluix com a estat de màxima motivació

·         Autoconèixer les pròpies metes, finalitats i propòsits

·         Aprendre a gestionar el temps. Gestió del canvi: metes i objectius

 

MÒDUL 5 HABILITATS DE COMUNICACIÓ I DE RELACIÓ

·         Comunicació verbal i no verbal. Estils de comunicació

·         Aprendre a ser persones més assertives, empàtiques i saber aplicar tècniques d’escolta activa/empàtica

·         Saber gestionar més òptimament les relacions interpersonals. La resolució de conflictes

 

MÒDUL 6: PLA DE MILLORA PERSONAL, ACADÈMIC I PROFESSIONAL

·         Facilitar orientacions per al disseny del pla de millora personal, acadèmic i professional

·         Identificar les àrees i accions de millora

·         Elaborar el Pla d'Actuació i/o Unitat didàctica de transferència a l'aula/entorn educatiu-formatiu

A distància, Centres educatius, Curs, Cursos d'especialització, Educació, Educació i Psicologia