2019-2020 Facilitadors emocionals per a elaborar el teu pla de millora personal, acadèmic i/o professional

Les competències socioemocionals constitueixen els components clau i essencials per a poder gestionar les pròpies emocions i identificar adientment les de les altres persones. D'acord amb aquestes competències, podem orientar els nostres recursos personals i actuar eficientment per a aconseguir els nostres objectius i reptes a diferents àmbits: presa de decisions, recerca de feina, elaboració de plans d'actuació, parlar en públic, empatia i escolta empàtica, etc. 

Mitjançant aquesta formació es pretén facilitar a les persones assistents el desenvolupament de les competències socioemocionals com a eines beneficioses per a conèixer-se millor i actuar des de l’autenticitat i integritat, així com capacitar-les perquè les desenvolupin en els i les joves i d’acord amb els seus àmbits professionals de la formació i l’educació.

A qui va adreçat

Persones interessades a aprendre a elaborar un pla personal i professional des de l'autoconeixement i la gestió de les emocions.

Professionals de l'àmbit educatiu o persones que desenvolupin funcions orientadores, tutorials i d’assessorament a joves que han de prendre decisions, ajudant-los a dissenyar un pla d’actuació acadèmic i laboral (formadors, educadors, orientadors educatius, pedagogs, psicòlegs, tutors, equips directius de centres educatius, treballadors socials, educadors socials i, si s’escau, professionals de l’àmbit sanitari i empresarial).

Objetius generals

El curs té com a objectiu facilitar coneixements, eines, i tècniques que ens permetin:

  • Conèixer i comprendre les principals competències socioemocionals i els seus beneficis en els àmbits personals, acadèmics i professionals.
  • Millorar la identificació de les nostres emocions per així desenvolupar les habilitats que permeten gestionar-les adientment.
  • Afavorir l'autoconeixement "realista, honest i autèntic" com element bàsic per a definir el nostre projecte personal, acadèmic i professional.
  • Afrontar les emocions negatives emprant estratègies d'autorregulació per a generar emocions positives.
  • Ser capaç de fluir i gaudir de “l’aquí i ara”, reconeixent les nostres fortaleses i virtuts personals.
  • Treballar l’automotivació i l’adopció d’actituds positives i resilients davant la vida com l’art del procés de presa de decisions.
  • Conèixer eines per a l’anàlisi, disseny i l’aplicació de plans d’actuació de millora personal, acadèmica i professional.
A distància, Centres educatius, Curs, Cursos d'especialització, Educació, Educació i Psicologia