Expert Universitari en Altes Capacitats Intel·lectuals: Detecció, Avaluació i Intervenció. Títol propi de la UIB (20 ECTS)

Preus i condicions de pagament

El cost del curs te un cost de 1450€ que se pot pagar en un màxim de 3 terminis.

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas de que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes per a que es pugui duu a terme.

Només es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió o anul·lació del curs.

Centres educatius, Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Estudi propi, Expert Universitari, Infància, Presencial, UIBTalent