Expert Universitari en Altes Capacitats Intel·lectuals: Detecció, Avaluació i Intervenció. Títol propi de la UIB (20 ECTS)

Equip Docent

Dra. Mª Teresa Adame Obrador: Professora de Psicologia Evolutiva i de l'Educació de la Universitat de les Illes Balears.

Sra. Pilar Alonso Tarancón: Orientadora Educativa al Col·legi d'Educació Infantil i Primària de Practiques.

Sra. Mª Helena Alvarado Alonso: Directora de CREIX.

Sra. Paulina Bánfalvi Kam: Directora de "La Rebelión del Talento".

Dr. Antoni Castelló Tarrida: Professor de Psicología Evolutiva i de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Dra. Serafina Castro Zamudio: Professora de personalitat, avaluació i tractament psicológic de la Universidad de Màlaga.

Sra. Amanda Far Morabito: Coordinadora del PACiS

Sr. Guillermo Lladó Valdevieso: Director i professor de secundària al Col·legi Lladó.

Sra. Aurèlia Pardo Gamundí: Orientadora Educativa

Dr. Josep A. Pérez Castelló: Professor de Psicologia Evolutiva i de l’Educació de la Universitat de les Illes Balears.

Sra. Georgina Rabassa Asenjo: Professora i orientadora

Dra. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez: Professora de Psicologia Evolutiva i de l’Educació de la Universitat de les Illes Balears.

Dra. Mª Rosa Rosselló Ramón: Professora de Didàctica i Organització Escolar de la Universitat de les Illes Balears.

Sra. Rocío Salas Moreno: Orientadora i Cap d’Estudis del Col·legi Lladó.

Dra. Sylvia Sastre i Riba: Professora de Psicologia Evolutiva i de l’Educació de la Universidad de La Rioja.

Sra. Mª Asunción Sempere Campello: Cap de Servei d’Atenció a la Diversitat a la Conselleria d’Educació i Universitat.

Centres educatius, Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Estudi propi, Expert Universitari, Infància, Presencial, UIBTalent