2019-2020 Expert Universitari en Intervenció Social en Situacions de Tracta de Persones i Prostitució. Títol propi de la UIB (15 ECTS) MODALITAT ON LINE

Aquesta formació té com a objectiu fonamental aportar continguts, metodologies i tècniques relacionades amb les diverses modalitats d'intervenció social, educativa, psicològica i jurídica. A més, preveu l'anàlisi d'aquesta realitat complexa tant des de la perspectiva científica com professional.

La formació articula diverses aportacions dels estudis de Psicologia, Sociologia, Educació, Treball Social i Dret, i pretén facilitar també que les persones que hi participin, a més de disposar dels coneixements i les tècniques adients, puguin desenvolupar els processos de comprensió d'aquesta realitat.

Es tracta de l'únic curs d'aquestes característiques, tant pels temes com per la connexió amb la xarxa d'organitzacions que treballen en aquest àmbit. El suport per part del Grup d'Estudis de la Prostitució de les Illes Balears (GEPIB) permet disposar dels professionals més preparats en aquest àmbit, tant des d'una perspectiva acadèmica com professional. Finalment, la presència de professorat de la Universitat, professionals de l'Administració i del Tercer Sector, així com professionals que representen organitzacions científiques i d'intervenció, permet una bona complementació entre les diverses perspectives per al tractament dels temes objecte d'estudi.

Adreçat a

Aquest és un curs adreçat a persones diplomades, llicenciades o graduades de titulacions relacionades amb les ciències socials, l'educació, les ciències de la salut, la psicologia, el treball social, l'educació social i la mediació.

També està dirigit a la comunitat de professionals dels serveis socials o de la salut, la comunitat educativa i dels serveis jurídics, en general i també als diversos sectors de la societat sensibles a la necessitat d'adquirir competències, coneixements i habilitats en relació amb els fenòmens que són objecte del curs. 

Doble modalitat

Aquest curs es pot dur a terme simultàniament en modalitat presencial o en modalitat en línia. Aquesta pàgina web fa referència a la modalitat online, per a informació de la modalitat presencial podeu accedir al web http://www.fueib.org/curs/prostitucio

A distància, Expert Universitari