Curs d’Actualització Universitària en Control de Gestió i Reporting a la Indústria Hotelera: USALI. Títol propi de la UIB (8 ECTS)

Preus i terminis

El preu de la matrícula és de 550 euros, que es poden pagar per ingrés bancari o targeta de crèdit.

La direcció es reserva el dret d'anul·lar el curs en cas de no arribar al nombre mínim d'alumnes.

Únicament es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió de l'alumne o anul·lació del curs.

Curs d'Actualització Universitària, Curs, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Hotels, Presencial, Software, UIBTalent