Curs d’Actualització Universitària en Control de Gestió i Reporting a la Indústria Hotelera: USALI. Títol propi de la UIB (8 ECTS)

Continguts

  • Estructura organitzativa del sector hoteler (3 hores).
  • Comptabilitat financera (6 hores).
  • Introducció a la gestió financera i anàlisi comptable i financer (6 hores).
  • Comptabilitat de costs i control de gestió (9 hores).
  • El sistema uniforme de comptes per als establiments hotelers (USALI): origen i estructura (8 hores).
  • Casos pràctics d'estats operatius per departaments (9 hores).
  • Ràtios operatives i el procés pressupostari a l'USALI (2 hores).
  • Casos integrals d'aplicació de l'USALI (8 hores).
Curs d'Actualització Universitària, Curs, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Hotels, Presencial, Software, UIBTalent