2019-2020 Màster en Gestió i Enginyeria Ambiental. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

El Màster en Gestió i Enginyeria Ambiental és un estudi propi de la Universitat de les Illes Balears organitzat amb la col·laboració i el cofinançament de TIRME, SA, empresa concessionària del servei públic insularitzat de tractament de residus de Mallorca, servei del qual és titular el Consell de Mallorca.

Aquest màster neix amb la intenció de dotar els participants de coneixements pràctics sobre les matèries impartides durant el curs. El perfil dels 99 professors que conformen el màster és el d'un professional amb un ampli coneixement i anys d'experiència en la matèria que impartirà. Aquest fet dona al Màster en Gestió i Enginyeria Ambiental un caràcter més pràctic que acadèmic.

El curs consta de cinc mòduls, un de general i quatre de sectorials, dedicats als temes següents: canvi climàtic i contaminació atmosfèrica; energia i medi ambient; gestió de l’aigua i gestió de residus i sòls contaminats. L’objectiu bàsic del màster és qualificar les persones que el cursin perquè puguin analitzar i resoldre qualsevol problema relacionat amb les matèries impartides i perquè, a més, puguin conèixer i utilitzar les diferents eines de gestió relacionades.

En definitiva, l’estudi pretén proporcionar a l’alumnat una visió global, així com els coneixements teòrics i pràctics concrets, de les matèries impartides, a més d’informació sobre la legislació existent, juntament amb la seva interpretació per aplicar-la, i sobre les eines de gestió per avaluar i resoldre els problemes ambientals relacionats amb les matèries impartides al curs. En aquest marc global, es farà un esment especial als aspectes ambientals de les nostres Illes i que estan directament relacionats amb les matèries del màster.

A qui va adreçat

Titulats universitaris de diplomatura, llicenciatura i grau, així com també a persones amb coneixements i experiència o bé interès en els continguts del curs.

Estructura

Màster en Gestió i Enginyeria Ambiental. Títol propi de la UIB (60 ECTS). Anys acadèmics 2019/20 i 2020/21

Expert Universitari en Canvi Climàtic i Contaminació Atmosfèrica. Títol propi de la UIB (20 ECTS). Any acadèmic 2019/20

Mòdul 1. Polítiques i instruments de protecció del medi ambient Mòdul 2. Canvi climàtic i contaminació atmosfèrica

Expert Universitari en Energia i Medi Ambient. Títol propi de la UIB (20 ECTS). Any acadèmic 2019/20

Mòdul 3. Energia i medi ambient

Expert Universitari en Gestió de l'Aigua. Títol propi de la UIB (23 ECTS). Any acadèmic 2020/21

Mòdul 4. Gestió de l'aigua
Expert Universitari en Gestió de Residus i Sòls Contaminats. Títol propi de la UIB (24 ECTS). Any acadèmic 2020/21 Mòdul 5. Gestió de residus i sòls contaminats
Aigua, Aigua, Ciències i Ciències de la Salut, Contaminació, Curs, Educació, Eivissa, Energies renovables, Enginyeria i Arquitectura, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Impacte ambiental, Mallorca, Medi ambient, Menorca, Màster, Presencial, UIBTalent