2019-2020 Anàlisi del Paisatge. Mètodes i tècniques de representació cartogràfica i anàlisi integrada del paisatge

L'anàlisi del paisatge és un element fonamental per a la determinació objectiva de les alteracions que es produeixen en el territori, amb vistes a la seva valoració estètica, la planificació dels seus usos, la restauració de zones degradades o alterades i la redacció de projectes d'adequació i millora paisatgística. Per això, aquest curs es dirigeix a tots aquells interessats en el paisatge i el paisatgisme, i ofereix una formació especialitzada enfocada a la resolució pràctica dels problemes amb els que s'enfronta l'avaluació i la valoració del paisatge, en tant que recurs territorial i actiu social i econòmic.

Aquest curs forma part del Màster en Paisatge i Restauració. Títol propi de la UIB (60 ECTS).

A qui va adreçat?

A titulats en Geografia, Arquitectura, Enginyeria Agrària, Biologia, Ciències Ambientals, Topografia, Enginyeria Forestal i altres enginyeries superiors i tècniques, i en títols superiors de Disseny, així com altres titulats interessats, i en general a totes les persones interessades en el paisatgisme aplicat, que acreditin coneixements de Windows a nivell d'usuari.

Cursos d'especialització, Presencial