2019-2020 Curs de Formació Continua en Mediació de Conflictes de Naturalesa Civil i Mercantil

El caràcter eminentment pràctic d'aquest taller s'incardina dins de la FORMACIÓ CONTÍNUA exigida en el Reial Decret 980/2013, de 13 de desembre que desenvolupa la Llei de Mediació en assumptes Civils i Mercantils.

Adreçat a

Persones mediadores amb la formació exigida en el Reial Decret 980/2013, de 13 de desembre que desenvolupa la Llei de Mediació en assumptes Civils i Mercantils.

S'adjuducaran les places per estricte orde d'inscripció, sempre que acreditin la seva formació en mediació.

Equip directiu

Dr. Pedro A. Munar Bernat. Catedràtic Dret civil UIB.

Sra. Josefina María Belmonte Vidal. Advocada i mediadora.        

Personal docent

Equip docent format per quatre advocades i mediadores en els àmbits familiar, civil i mercantil. Integrants de GesMediación, equip professional dedicat a la gestió i resolució de conflictes, a més de dissenyar i impartir cursos de formació en mediació:

Sra. Josefina María Belmonte Vidal

Sra. María Teresa Sáez Vicente-Almazán

Sra. Nieves Torrens Sánchez

Sra. Miriam Tort Sacasa

Mòdul I: Conflicte de naturalesa civil (10 hores)

Mòdul II: Conflicte de naturalesa mercantil (10 hores)

El cost total del curs és de 300€.

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas de que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes per a que es pugui dur a terme.

Només es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió o no realització del curs.

Curs, Cursos d'especialització, Dret, Educació, Mallorca, Presencial, UIBTalent