2019-2020 Curs d'Actualització Universitària en Busseig Científic. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

Curs biennal se durà a terme a l'any acadèmic 2021/22. 
Deixa les teves dades i te mantindrem informat per la propera edició!

Avui dia tenim la necessitat d'investigar en el fons aquàtic per aconseguir l'homeòstasi de l'ésser humà en aquest medi, amb l'actualització tecnològica dels mitjans amb els quals comptem. La societat exigeix que s'actuï evitant danys al medi ambient aquàtic; per tant, és imprescindible fer recerca en medi hiperbàric; per la qual cosa és necessari formar els professionals que demana la societat.

Són molts els aspectes que s'hi han d'investigar; els científics han de tenir coneixements multidisciplinaris i han de saber ser resolutius en diferents medis.

Adreçat a

Titulats de grau, diplomatura o llicenciatura, a alumnes de darrer curs i a totes aquelles persones interessades en les ciències del mar i del món subaquàtic.

 

Requisits d'admissió

Criteris d'admissió:

1. Disposar d'una titulació de busseig recreatiu (no tenen aquest reconeixement els batejos i equivalents).

2. Experiència mínima demostrable de 25 immersions, amb un mínim de 6 immersions realitzades en els últims 12 mesos i ser major d'edat.

3. Reconeixement mèdic i assegurança d'accidents en vigor i específics per a activitats subaquàtiques.

4. L'alumne, per a les sessions pràctiques, ha de disposar d'un equip d’escafandre autònom complet (que inclourà brúixola, globus de descompressió, ganivet...).

 

En cas que el nombre de sol·licituds sigui superior a vint, es seleccionaran els candidats segons el seu CV.

Aquesta documentació s’haurà de lliurar en el moment de formalitzar la matrícula a través de l’aplicatiu de matrícula.

Ciències i Ciències de la Salut, Curs d'Actualització Universitària, Presencial