2019-2020 Màster en Paisatge i Restauració. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

Dedica't professionalment a conjugar naturalesa i societat a través de la modulació del paisatge, el territori, l'agricultura, els jardins, l'arquitectura i la seva restauració. Tots aquests àmbits són peces clau per obrir un nou espai d'inversió i de treball de cara a la sostenibilitat i el progrés en el futur. És per això que aquest màster combina coneixements lligats a valors ambientals i estètics, baix l’ètica de la sostenibilitat, l’autosuficiència i el decreixement amigable.

L’objectiu és, en definitiva, la recuperació i la restauració mitjançant l’ús de recursos de l’entorn. Pretenem fer veure que espais malmesos o en procés de canvi poden esdevenir en nous espais que permetin viure-hi d’altres maneres, més autocràtiques en materials i energia, que tradueixin la idea de la mínima intervenció necessària.

La resposta acadèmica als desafiaments del canvi global és un màster que pretén formar professionals preparats per projectar la restauració i el reciclatge en l’escala local, així com per fer avaluacions quantitatives i qualitatives del paisatge. Inscriu-te, el futur és ara!

Adreçat a

A titulats en Arquitectura, Enginyeria Agrària, Biologia, Geografia, Ciències Ambientals, Topografia, Enginyeria Forestal i altres enginyeries superiors i tècniques, i en títols superiors de Disseny, així com titulats interessats en la temàtica proposada. S'admetran estudiants sense titulació universitària o equivalent si acrediten experiència professional en l'àmbit del paisatgisme i/o la restauració, en la qual es valorarà:

  • Expedient acadèmic orientat a l’àmbit del paisatgisme.
  • Coneixements de CAD o SIG.
  • Acreditació de pràctica professional en gabinets i equips de projectes.
  • Avaluació positiva de les candidatures amb coneixement d’expressió gràfica mitjançant la certificació de cursos.
  • Certificat bàsic de coneixements d’idioma català o castellà per a estudiants de parla no hispana.
Sessió informativa

El dimecres 2 d'octubre a les 19h se realitzarà la representació del curs al Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears (Carrer de la Portella, 14, Palma).

En el marc d'aquesta sessió informativa se realitzarà el debat "Repensar paisatges" amb la intervenció de:

Gabriel Alomar Grau. Professor de la UIB. Co-director del curs

Pere Sala Martí. Director de l'Observatori del Paisatge de Catalunya

Antoni Martínez - Taberner. Professor emèrit de la UIB.

Més informació

Accés lliure! T'esperam!

Ciències i Ciències de la Salut, Conservació, Curs, Ecosistema, Enginyeria i Arquitectura, Estudi propi, Impacte ambiental, Mallorca, Medi ambient, Màster, Semipresencial, UIBTalent