2019-2020 Curs d’Actualització Universitària en la Violència de Gènere en les Relacions de Parella: els Mites Romàntics i Estratègies de Prevenció. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

La igualtat és cosa de tots!

Actualitza la teva formació i adquiriràs pautes i coneixements per aplicar aspectes i mesures a favor de la igualtat entre dones i homes, un dret contemplat per la legislació vigent en la Llei Orgànica 3/2007.

Amb aquesta titulació, actualitzaràs les teves competències professionals d'acord amb el deure de formació permanent i actualització de coneixements i, al mateix temps, guanyaràs opcions a l'hora de participar en processos de promoció laboral dins del teu sector professional.

Millora els teus coneixements i suma't a la igualtat!

Estructura


Aquest curs, juntament amb el Curs d'Actualització Universitària en Salut, Conciliació i Noves Tecnologies com a Àmbits Socials d'Aplicació de la Perspectiva de Gènere. Títol propi de la UIB (9 ECTS), formen part del Curs d'Expert/a Universitari/ària en Actualització en Estudis de Gènere i la seva Aplicació en els Àmbits Socials. Títol propi de la UIB (16 ECTS). 

Per tant, si esteu interessats en realitzar aquest curs, llavors podeu realitzar l'altre esmentat anteriorment amb un projecte final, i així obtenir directament el curs d'Expert/a Universitari/ària. 

A distància, Curs d'Actualització Universitària, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Entorn familiar, Estudi propi, Humanitats, Igualtat, Psicologia educativa