2019-2020 Expert Universitari en e-Tourism: Comercialització i Màrqueting en línia. Títol propi de la UIB (24 ECTS). Any Acadèmic 2019/20

Les empreses turístiques han experimentat en els darrers anys nombrosos canvis en el seu funcionament a l'hora de promocionar i vendre els seus productes. Les noves tecnologies i el món digital estan presents en el dia a dia de les organitzacions i influeixen en el seu funcionament. A més, el mercat de consum és més gran i la informació és molt accessible i completa. Aquest nou paradigma suposa reptes per a les empreses, així com oportunitats de reacció de valor.

El perfil dels consumidors ha anat canviant i, actualment, tenen un major coneixement en l'ús i els beneficis de les eines i serveis de les TIC. Es produeix un canvi de paradigma que té un impacte directe en com s'organitzen les empreses i en com aquestes es relacionen amb el seu entorn.

És per aquest motiu pel qual una formació adaptada a empreses innovadores, i enfocades a aquestes noves formes d'organització empresarial, és necessària i clau per ajudar als professionals a aconseguir els nous reptes empresarials, així com desenvolupar els seus propis projectes amb les noves formes d'organització empresarial en turisme.

Aquest curs està conformat per un programa pioner, innovador i flexible, amb un enfocament eminentment pràctic, dirigit a persones que vulguin avançar en el món de les noves tecnologies en el sector turístic.
El professorat està compost per acadèmics i professionals amb àmplia experiència.

Adreçat a

  • Llicenciats, graduats i diplomats que vulguin ampliar la seva formació en el sector turístic i estar adaptats i actualitzats amb les noves tendències.
  • Professionals amb experiència en el sector o en màrqueting que desitgin ampliar la seva formació i aplicar els coneixements.
  • Emprenedors que cerquin impulsar la seva empresa en el sector turístic amb l'aplicació de les noves tecnologies.
BECA CATEDRA D'ESTUDIS TURISTICS GABRIEL ESCARRER

La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), amb la col·laboració de l'empresa Meliá Hotels Internacional (MHI), convoca la beca CÀTEDRA ESTUDIS TURÍSTICS GABRIEL ESCARRER amb la finalitat de contribuir a l'excel·lència en la formació de joves, dotar-los d’un alt grau de qualificació, apostar pel seu talent, i enfocar la seva carrera professional cap al sector turisme.

La beca cobreix el cost de la matrícula del curs durant l'any acadèmic 2019-20. A més, les persones becades s’incorporaran al departament de màrqueting digital/ IT o similar de MHI, per fer pràctiques mitjançant convenis de pràctiques curriculars i de cooperació educativa (extracurriculars). S’atorgaran fins a un màxim de 5 beques.

La documentació necessària per presentar la sol·licitud és la següent:

  • Curriculum vitae (CV).
  • En cas d'haver completat estudis universitaris: còpia compulsada del títol o resguard d’haver-lo sol·licitat. Aquesta documentació no serà necessària per a l'alumnat o titulats de la UIB
  • Còpia de l'expedient acadèmic.
  • Resum dels motius pels quals es considera la persona idònia per rebre la beca (màxim de 400 paraules).
  • Altra documentació d’interès.

La data límit per presentar candidatures és el 31 d’octubre de 2019 a les 14 hores.

Consulta tota la informació d'aquestes beques

Curs, Enginyeria i Arquitectura, Estudi propi, Expert Universitari, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Presencial