2019-2020 Especialista Universitari en Aplicacions Docents i Professionals de les Competències Emocionals. Títol propi de la UIB (30 ECTS). (EDICIÓ MALLORCA) 2019/20

Aquesta formació té com a objectiu fonamental facilitar els coneixements teòrics i les aplicacions pràctiques dels resultats actuals de la recerca científica en competències emocionals.

A més d'aportar continguts, estratègies, metodologies i tècniques relatives a les habilitats emocionals, contempla el món de les emocions i la racionalitat des d'una perspectiva àmplia i interdisciplinària, que complementa la part pràctica relativa a les destreses emocionals amb el desenvolupament de la capacitat d’anàlisi i comprensió de les característiques i necessitats pròpies dels distints sectors de la societat i la diversitat de casos, en relació amb aquest tema.

En aquest sentit, la formació articula distintes aportacions dels estudis de pedagogia aplicada, filosofia, psicologia de l’educació, neurociències, psicologia, sociologia, educació social, i treball social; i pretén facilitar també que les persones interessades a transmetre continguts d’educació emocional, a més de disposar dels coneixements i les tècniques adients, puguin desenvolupar en si mateixos les competències i destreses emocionals, a fi de servir també amb el propi exemple com a model de referència.

Aquest "Especialista Universitari en Aplicacions Docents i Professionals de les Competències Emocionals" comprèn la part del "Màster en Competències Emocionals" que centra el focus d'atenció en les aplicacions professionals de les competències emocionals.

Adreçat a

A diplomats, llicenciats o graduats de titulacions relacionades amb la docència, la pedagogia, les ciències de la salut, la psicologia, el treball social, l'educació social i la mediació.

A la comunitat educativa en general i als distints sectors de la societat sensibles a la necessitat d'adquirir competències, coneixements i habilitats emocionals. I als professionals del món de l'empresa interessats a potenciar les seves capacitats i la qualitat de les relacions i dels recursos humans.

També a les persones que, tot i no tenir titulació universitària, mostrin interès per conèixer els continguts i les tècniques del curs; especialment mares i pares que vulguin desenvolupar competències emocionals per millorar la comunicació i el procés educatiu amb els fills.

Estructura

Curs, Educació i Psicologia, Especialista Universitari, Estudi propi, Humanitats, Presencial