Curs d’Actualització Universitària en Fonaments de la Musicoteràpia. Títol propi de la UIB (7 ECTS)

Preu i condicions de pagament

El preu de la matrícula és de 460€, que es poden pagar per ingrés bancari o targeta de crèdit.

Únicament es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió de l'alumne o no realització del curs.

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar el curs en cas que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes previst.

Curs d'Actualització Universitària, Curs, Estudi propi, Presencial