Especialista Universitari en Audició i Llenguatge. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

Preus i termini

El preu del curs és de 1100 euros.

Possibilitat de pagar en tres terminis: 400 euros en el moment de formalitzar la matrícula i dos pagaments més de 350 euros els mesos d'octubre i desembre.

En cas de cursar mòduls aïlladament, el preu és de 65 euros per mòdul.

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes perquè es pugui impartir.

Centres educatius, Curs, Dislèxia, Educació, Educació i Psicologia, Especialista Universitari, Estudi propi, Presencial, UIBTalent