2019-2020 Expert Universitari en Dinamització Lingüística. Títol propi de la UIB (20 ECTS)

La formació que s'ofereix es fonamenta principalment en les àrees de la lingüística i de la filologia, en particular de la catalana, però també inclou aportacions d'altres àrees, com ara la psicologia o la pedagogia.

S’adreça a l’assoliment de les competències necessàries per actuar com a dinamitzador lingüístic. La dinamització lingüística s’entén com la promoció del canvi (tries, hàbits, preferències, motivació, actituds, usos, presència de la llengua…), emmarcat en el procés de normalització de la llengua catalana que actualment s’impulsa des dels diversos àmbits de la societat: tant des de les institucions públiques com també des d’entitats no governamentals.

A qui va adreçat

A graduats en Llengua i Literatura Catalanes o titulació equivalent.

A graduats en altres filologies, Educació Primària, Educació Infantil, Pedagogia, Sociologia, Psicologia, Treball Social, Educació Social, Història o Humanitats, o titulacions equivalents, amb coneixements de nivell C1 de llengua catalana.

Als tècnics superiors de la família professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat, amb coneixements de nivell C1 de llengua catalana.

Els coneixements de llengua catalana s'han d'acreditar mitjançant un certificat oficial reconegut a les Illes Balears.

Admissió i matrícula

La sol·licitud d'admissió a l'estudi propi se podrà realitzar fins dia 11 d’octubre. En el moment de fer la sol·licitud, s’ha de presentar una carta de motivació, el currículum i el certificat acreditatiu de coneixements de llengua catalana, si escau.

La llista de persones seleccionades se publicarà el 18 d’octubre.

La matrícula se podrà dur a terme fins dia 25 d’octubre.

Curs, Educació i Psicologia, Eivissa, Estudi propi, Expert Universitari, Humanitats, Mallorca, Menorca, Presencial, UIBTalent
Matrícula oberta