2019-2020 Expert Universitari en Dinamització Lingüística. Títol propi de la UIB (20 ECTS)

La formació que s'ofereix es fonamenta principalment en les àrees de la lingüística i de la filologia, en particular de la catalana, però també inclou aportacions d'altres àrees, com ara la psicologia o la pedagogia.

S’adreça a l’assoliment de les competències necessàries per actuar com a dinamitzador lingüístic. La dinamització lingüística s’entén com la promoció del canvi (tries, hàbits, preferències, motivació, actituds, usos, presència de la llengua…), emmarcat en el procés de normalització de la llengua catalana que actualment s’impulsa des dels diversos àmbits de la societat, tant des de les institucions públiques com també des d’entitats no governamentals.

Requisits d'accés

Disposar del títol de graduat en Llengua i Literatura Catalanes o titulació equivalent.

Disposar del títol de graduat en altres filologies, Educació Primària, Educació Infantil, Pedagogia, Sociologia, Psicologia, Treball Social, Educació Social, Història o Humanitats, o titulacions equivalents i acreditar el nivell C1 de llengua catalana.

Disposar d'un títol de tècnic superior de la família professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat i acreditar el nivell C1 de llengua catalana.

Els coneixements de llengua catalana s'han d'acreditar mitjançant un certificat oficial reconegut a les Illes Balears.

Centres educatius, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Estudi propi, Expert Universitari, Humanitats, Mallorca, Presencial, UIBTalent