Curs Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica Equivalent (60 ECTS)