Especialista Universitari en la Indústria Nàutica: Enginyeria, Projectes i Reparació. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

Programa

Mòdul 1: Fonaments (17 hores).

 • Història i evolució de la navegació recreativa.
 • Organització i funcions de la tripulació.
 • Conceptes de navegació a vela.
 • Conceptes de navegació a motor.
 • Estructura i funcions de les instal·lacions portuàries.
 • Reglamentació marítima.


Mòduls 2: Estructura (30 hores).

 • Estructura i elements constructius.
 • Metalls, patologies i el seu tractament.
 • Materials composts.
 • Fustes, embarcacions tradicionals.
 • Pintures.
 • Aïllament tèrmic i acústic.
 • Protecció passiva contra incendis.
 • Detecció de defectes i assaig no destructiu.
 • Manteniment preventiu i predictiu.
 • Eixàrcia ferm i eixàrcia de treball.
 • Equips de fondeig, amarratge, transport i magatzematge.


Mòdul 3: Propulsió i energia (24 hores).

 • Generació, emmagatzematge i conversió d'energia elèctrica.
 • Propulsió a motor i govern.
 • Instal·lacions elèctriques.
 • Automatització i control de màquines.
 • Eficiència energètica.
 • Climatització i tractament d'aire.
 • Dessalinització i potabilització d'aigua.


Mòdul 4: Electrònica naval (20 hores).

 • Equips de navegació.
 • Xarxes de comunicació.
 • Serveis de comunicació.
 • Equips de protecció.
 • Domòtica en el iot.


Mòdul 5: Organització de la indústria nàutica (24 hores).

 • Contractes client-drassana.
 • Responsabilitats i assegurances.
 • Gestió de projectes.
 • Logística, gestió de proveïdors i d'espais.
 • Gestió de la qualitat.
 • Recursos humans.
 • Models de negoci dels grans iots.
 • Pressupostos i factuació.


Mòdul 6: Seguretat i medi ambient (14 hores).

 • Gestió mediambiental en el taller.
 • Seguretat i prevenció de riscos en la drassana i embarcació.
 • Gestió d'emergències.
 • Tractament de residus.
 • Equips de seguretat i salvament.

*Es realitzaran 12 hores de sessions pràctiques i visites a embarcacions de diferent tipologia, instal·lacions portuàries, tallers i empreses industrials del sector nàutic.

Aigua, Curs, Enginyeria i Arquitectura, Especialista Universitari, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Mallorca, Medi marí, Presencial