Emprenedoria i plataformes al sector turístic

Preus i terminis de pagament

Matrícula: 250€

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas de què no s'arribi al nombre mínim d'alumnes per a  dur-se a terme.

Només es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió de l'alumne o anul·lació del curs.

Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Cursos d'especialització, Dret, Educació, Educació i Psicologia, Emprenedoria, Enginyeria i Arquitectura, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Humanitats, Presencial