Especialista Universitari en Gestió Estratègica Agile & Lean. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

Titulacions

«Especialista Universitari en Gestió Estratègica Agile & Lean. Títol propi de la UIB (30 ECTS)» pels alumnes amb titulació universitaria reglada

Altres títols propis que es poden obtenir:

  • «Diploma Universitari de Gestió Estratègica Agile & Lean. Títol propi de la UIB (30 ECTS)», per persones amb accés a la Universitat o equivalent,
  • «Diploma de Gestió Estratègica Agile & Lean. Títol propi de la UIB (30 ECTS)», per persones sense accés a la universitat.
Ciències i Ciències de la Salut, Dret, Educació i Psicologia, Enginyeria i Arquitectura, Especialista Universitari, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Humanitats, Presencial