Especialista Universitari en Gestió Estratègica Agile & Lean. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

Preus i terminis

El preu de la matrícula és:

  • Fins al 31 de desembre de 2018: 2.450 euros.
  • A partir de l'1 de gener del 2019: 2.600 euros.

Hi ha la possibilitat de pagar en dos terminis: 1.600 euros en el moment de formalitzar la matrícula i la resta al mes de març.

La direcció del curs es reserva el dret d’anul·lar-lo en cas que no s’arribi al nombre mínim d’alumnes perquè es pugui impartir.

Només es retornarà l’import de la matrícula en cas de no admissió de l’alumne o d’anul·lació del curs.

Ciències i Ciències de la Salut, Dret, Educació i Psicologia, Enginyeria i Arquitectura, Especialista Universitari, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Humanitats, Presencial