Especialista Universitari en Gestió Estratègica Agile & Lean. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

Dates i Horari

Es durà a terme de l'11 de gener al 7 de juny de 2019 els divendres de 16 a 20 hores i els dissabtes de 9.30 a 13.30 hores

Avaluació

Per poder ser avaluat s'ha d'assistir al 85% de les hores lectives del curs. La qualificació final del curs s'obtindrà a partir de la valoració obtinguda de:

  • La memòria del projecte en què hagi participat l'alumne. Tots els actius entregats relacionats amb el seu treball i realitzats a cada una de les entregues del projecte.
  • La presentació i defensa del projecte davant un tribunal format per professors del curs.
  • La participació durant les classes, les aportacions personals de cada alumne.

Idioma

L'idioma vehicular del curs serà el castellà.

Sortides professionals

Les principals sortides professionals per a un alumne del curs seran les següents:

  • Agile coach
  • Agile manager
  • Scrum master
  • Product owner
  • Team leader
Ciències i Ciències de la Salut, Dret, Educació i Psicologia, Enginyeria i Arquitectura, Especialista Universitari, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Humanitats, Presencial