2018-2019 Expert Universitari en Altes Capacitats Intel·lectuals: Detecció, Avaluació i Intervenció. Títol propi de la UIB (20 ECTS)

L'Expert Universitari en Altes Capacitats Intel·lectuals: Detecció, Avaluació i Intervenció. Títol propi de la UIB (20 ECTS) consisteix en proporcionar, a professionals de l'àmbit educatiu, les eines adequades per a cobrir les necessitats educatives d’aquests infants en totes les seves etapes de l’educació obligatòria. Degut a la necessitat detectada arran del "Protocol d’identificació i avaluació de l’alumnat d’altes capacitats intel·lectuals", en els centres escolars de la nostra comunitat autònoma es preveu un augment en la detecció d’aquests alumnes i per tant, cal formar, preparar i informar als professionals que tard o d’hora tindran la necessitat de comprendre el seus alumnes.

Aquest curs s'ofereix en el marc del conveni entre la Universitat de les Illes Balears, la FUEIB i la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears, concretament, el Servei d’Atenció a la Diversitat de la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa.

Nom de l'arxiu Mida
Llistat alumnes admesos
Centres educatius, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Estudi propi, Expert Universitari, Presencial, UIBTalent