Curs sobre Patrimoni Cultural i Espais Naturals de les Illes Balears per l'Habilitació de Guies Turístics

El cost del curs és de 80€.

Les persones aturades tindran un descompte del 50%.  En el moment de la matrícula s'haurà d'acreditar que se compleix amb aquest requisit.

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas de que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes per a que es pugui dur a terme

Només es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió o no realització del curs.

Curs, Cursos d'especialització, Educació, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Menorca, Presencial, UIBTalent