Curs sobre Patrimoni Cultural i Espais Naturals de les Illes Balears per l'Habilitació de Guies Turístics

Mòdul 1: Introducció a la professió de guia turístic i marc normatiu (5h).

Mòdul 2: Interpretació dels espais naturals i altres bens d'interès natural dins l'àmbit d'actuació turístic (20h).

Mòdul 3: Interpretació del patrimoni i bens d'interès cultural dins l'àmbit d'actuació turístic (20h).

Mòdul 4: Acompanyament i assistència a grups de turistes o visitants (15h).

Curs, Cursos d'especialització, Educació, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Menorca, Presencial, UIBTalent