Expert Universitari en Operacions Aeroportuàries. Títol propi de la UIB (15 ECTS). Any acadèmic 2018-19

Titulacions que es poden obtenir

  • Expert Universitari en Operacions Aeroportuàries. Títol propi de la UIB (15 ECTS). Per a alumnes amb titulació universitària.
  • Diploma Universitari d'Operacions Aeroportuàries. Títol propi de la UIB (15 ECTS). Per a alumnes amb accés a la Universitat.
  • Diploma d'Operacions Aeroportuàries. Títol propi de la UIB (15 ECTS). Per a alumnes sense accés a la Universitat.


A tot això, cal afegir que els alumnes també rebran els certificats següents, requerits per treballar a l'aeroport:

  • Certificat oficial expedit per l'empresa Amadeus per a la realització de reserves, tarifes i l’emissió de bitllets aeris.
  • Certificat expedit per l’empresa Crew Total Training, entitat autoritzada per l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) per a la formació i emissió d’acreditacions a manipuladors de mercaderies perilloses per via aèria.
  • Certificat de formació en conscienciació en seguretat de l’aviació civil (AVSEC), expedit per l’empresa Crew Total Training, entitat autoritzada per l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA).
Curs, Educació, Estudi propi, Expert Universitari, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Logística i transport, Mallorca, Presencial, UIBTalent
Matrícula oberta