Expert Universitari en Operacions Aeroportuàries. Títol propi de la UIB (15 ECTS). Any acadèmic 2018-19

Estructura i contingut

1. Instal·lacions aeroportuàries, àmbit d'actuació i la seva operativa.
2. Operacions i màrqueting aeroportuaris.
3. Atenció i qualitat al passatger i altres usuaris de l'aeroport.
4. Amadeus: reserves, tarifes i emissió de bitllets aeris.
5. Catering aeronàutic.
6. Riscs laborals a l'entorn aeroportuari.
7. Mercaderies perilloses per via aèria.
8. Seguretat aeroportuària.
9. Despatx i vigilància de vols.
10. CRM i factors humans en l'aviació, fatiga i gestió de l’estrès.
11. Drets del passatger.
12. Primers auxilis.

Curs, Educació, Estudi propi, Expert Universitari, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Logística i transport, Mallorca, Presencial, UIBTalent
Matrícula oberta