2018-2019 Expert Universitari en Operacions Aeroportuàries. Títol propi de la UIB (15 ECTS). Any acadèmic 2018-19

Els alumnes que facin aquest curs rebran formació específica sobre el funcionament del sector aeroportuari, i milloraran així la seva ocupabilitat al sector. Aquest curs permetrà a l'alumne conèixer l'estructura i el funcionament de les empreses i dels serveis que s'ofereixen a les instal·lacions aeroportuàries, així com les tendències més actuals.

Aquest curs també permetrà a l'alumne conèixer totes les etapes que s’han de seguir a l’hora d’organitzar una operació a l’aeroport, com els sistemes de facturació i embarcament de vols, catering aeronàutic, CRM, etc.

El curs combina la participació de professors i professionals de reconegut prestigi en el sector aeroportuari del nostre país. Aquesta combinació garanteix el rigor acadèmic del curs, així com un alt grau de connexió amb la realitat empresarial que viu el sector aeroportuari de les nostres illes.

Curs, Educació, Estudi propi, Expert Universitari, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Logística i transport, Mallorca, Presencial, UIBTalent
Matrícula oberta