2018-2019 Curs de Dret Civil Balear

Aquest curs proporcionarà als participants una sòlida base acadèmica sobre la formació i l'actualitat del Dret civil balear, seguint una metodologia en línia que privilegia la comoditat personal dels participants i aposta per un estudi a partir de la reflexió, el comentari i la resolució de casos teòrics-pràctics a partir del maneig del material facilitat.

El curs es realitza en la modalitat a distància i té una temporització per unitats temàtiques amb una duració global d'un semestre.

Cada Unitat és avaluada amb la realització d'activitats o proves online en el cas que l’estudiant vulgui obtenir un certificat d’aprofitament del curs.

Darreres places!!!

Matrícula oberta fins al 24 d'octubre.

Adreçat a

Llicenciats o graduats en Dret o en Ciències polítiques que vulguin aproximar-se al Dret civil balear o vulguin reciclar els seus coneixements sobre Dret civil balear.

Idioma

L'idioma vehicular del curs serà el castellà. El material proporcionat (sentències, documents... etc.) s'utilitzaran sempre en la llengua en la qual hagin estat escrits (castellà o català). 

Professorat

Francesca Llodrà Grimalt. Professora titular de Dret civil, amb especialitat docent en Dret civil balear, de la Universitat de les Illes Balears.

Programa

Unitat 0.- El procés de formació del Dret civil balear (del 15 al 28 d'octubre)

Unitat 1.- Ordenament civil balear: competència, fonts i aplicació del Dret civil balear (del 29 d'octubre al 18 de novembre)

Unitat 2.- Matrimoni i parelles, perspectiva econòmica (del 19 de novembre al 9 de desembre)

Unitat 3.- Dret successori balear (del 10 de desembre al 13 de gener)

Unitat 4.- Aproximació al dret patrimonial de les Illes Balears (del 14 al 17 de gener)

Preu i condicions de pagament

Preu: 250€, es poden pagar amb targeta de crèdit on line o realitzar un ingrès bancari.

Únicament es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió de l'alumne o anul·lació del curs.

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas de que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes per a que es pugui dur a terme.

A distància, Curs, Cursos d'especialització, Dret