2018-2019 Especialista Universitari en Audició i Llenguatge. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

L'objectiu general d'aquest curs és la formació d’especialistes en Audició i Llenguatge. En l’actualitat es necessiten professors especialistes en tots els centres ordinaris per tal d’adequar la resposta d’aquests a les necessitats educatives de tot l’alumnat en l’entorn més normalitzat possible.

Els alumnes que presenten necessitats educatives especials associades a trastorns del llenguatge, freqüentment requereixen d’uns recursos, ajudes i adaptacions per tal de poder assolir els mateixos objectius que la resta dels seus companys. Així, aquesta atenció específica requereix l’actuació d’uns especialistes que la facin possible que, paral·lelament, ajudin als altres docents en l’adaptació del currículum a les característiques de les necessitats de l’alumnat. Dins aquest context queda configurat el rol de l’especialista en audició i llenguatge en els centres escolars ordinaris.

Adreçat a

Especialment a graduats en educació primària amb la menció d'Audició i Llenguatge.

També està dirigit als graduats/diplomats/llicenciats en Educació Primària d'altres mencions, en Educació Infantil, en Psicologia, en Logopèdia, en Pedagogia, o en Psicopedagogia i Infermeria.

Criteris d'admissió

En el cas que hi hagi més demanda que places disponible, s'aplicaran els següents criteris d'admissió:

  1. Mestres especialistes en audició i llenguatge en actiu.
  2. Graduats en Educació Primària amb la menció d'Audició i Llenguatge.
  3. Graduats en Educació Primària d’una altra menció i graduats en Educació Infantil.
  4. Graduats/diplomats/llicenciats en Psicologia, Logopèdia, Pedagogia o Psicopedagogia i Infermeria.
Centres educatius, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Especialista Universitari, Estudi propi, Infància, Presencial, Psicologia educativa