2018-2019 Expert/a Universitari/ària en Actualització en Estudis de Gènere i la seva Aplicació als Àmbits Socials. Títol propi de la UIB (16 ECTS). Any acadèmic 2018/2019.

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

La igualtat és cosa de tots!

Actualitza la teva formació i adquiriràs pautes i coneixements per aplicar aspectes i mesures a favor de la igualtat entre dones i homes; un dret contemplat per la legislació vigent en la Llei Orgànica 3/2007.

Amb aquesta titulació actualitzaràs les teves competències professionals d'acord amb el deure de formació permanent i actualització de coneixements i, al mateix temps, guanyaràs opcions a l'hora de participar en processos de promoció laboral dins del teu sector professional.

Aquest curs està format per dos Cursos d'Actualització Universitària que detallem tot seguit, es poden cursar cadascun d'ells aïlladament o fer-los tots per tal d'obtenir el títol d'Expert/a Universitari/ària. Podeu consultar la informació a la web de cada curs:

Millora els teus coneixements i suma't a la igualtat!

Adreçat a

A totes aquelles persones interessades en la temàtica

A distància, Centres sanitaris, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Entorn familiar, Entorn laboral, Estudi propi, Expert Universitari, Igualtat