Curs d’Actualització Universitària en Control de Gestió i Reporting a la Indústria Hotelera: USALI. Títol propi de la UIB (8 ECTS)

Titulacions

"Curs d'Actualització Universitària en Control de Gestió i Reporting a la Indústria Hotelera: USALI. Títol propi de la UIB (6 ECTS)", per a les persones amb títol reglat universitari


"Diploma Universitari de Control de Gestió i Reporting a la Indústria Hotelera: USALI. Títol propi de la UIB (6 ECTS)", per a persones amb accés a la Universitat


"Diploma de Control de Gestió i Reporting a la Indústria Hotelera: USALI. Títol propi de la UIB (6 ECTS)", per a persones sense accés a la Universitat.

Curs d'Actualització Universitària, Curs, Educació, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Hotels, Mallorca, Presencial, Software, UIBTalent