Curs d’Actualització Universitària en Control de Gestió i Reporting a la Indústria Hotelera: USALI. Títol propi de la UIB (8 ECTS)

Professorat

  • Eduard Alonso Paulí. Professor del Departament d'Economia i Empresa de la UIB de l'àrea d'Organització d'Empreses
  • Antònia Anglada Gomila. Professional experta. Assistant Financial Controller al Sheraton Mallorca Arabella Golf Hotel
  • Bartolomé Deyà Tortella. Degà de la Facultat de Turisme de la UIB. Codirector de la Càtedra Meliá d’Estudis Turístics de la UIB. Professor del Departament d’Economia i Empresa de la UIB de l’àrea d’Economia Financera i Comptabilitat
  • Joana Isabel Genovart Balaguer. Professora del Departament d’Economia i Empresa de la UIB de l’àrea d’Economia Financera i Comptabilitat
  • Maria Llompart Bibiloni. Professora del Departament d’Economia i Empresa de la UIB de l’àrea d’Economia Financera i Comptabilitat
  • Emilio Mauleón Méndez. Professor del Departament d’Economia i Empresa de la UIB de l’àrea d’Economia Financera i Comptabilitat
  • Francina Orfila Sintes. Professora del Departament d’Economia i Empresa de la UIB de l’àrea de Organització d’Empreses
  • Antoni Ramis Planas. Professor del Departament d’Economia i Empresa de la UIB de l’àrea d’Economia Financera i Comptabilitat. Professional expert. Financial Control & Treasury Director a Meliá Hotels International
Curs d'Actualització Universitària, Curs, Educació, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Hotels, Mallorca, Presencial, Software, UIBTalent