2018-2019 Curs Intensiu d'Introducció a la Comptabilitat (OCTUBRE 2018)

Aquest curs va adreçat a alumnes sense coneixements previs de la matèria i que vulguin assolir un nivell bàsic de la comptabilitat.

Adreçat a

  • Alumnes de Dret, d’Economia i d’altres graus que volguin fer feina dins l’ambit economico-financer d’una empresa o fer feina dins l’àmbit de l’administració concursal.
  • Treballadors d’entitats financeres que no tenguin el grau d’ADE.
  • Persones en atur que vulguin aprendre Comptabilitat.

Aquest curs pot ser reconegut com a formació continuada pels Funcionaris

Horari

Del 16 d'octubre al 7 de novembre de 2018, els dimarts de 18 a 20 hores i els dimecres de 18 a 21 hores.

Professorat

David Pons Florit. Professor Titular de l'Àrea d'Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat de les Illes Balears

Programa

  1. Concepte de comptabilitat: entorn i objectius.
  2. Balanç de Situació: Actiu, Passiu i Patrimoni Net.
  3. Llibre diari: comptes i cicle comptable.
  4. Normativa comptable: Pla General de Comptabilitat.
  5. Comptabilització de les operacions.

Preu

Preu total del curs (matrícula): 200 euros

Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Cursos d'especialització, Dret, Educació i Psicologia, Enginyeria i Arquitectura, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Humanitats, Presencial