Curs d’Actualizació Universitària en Catalogació amb RDA segons el Model IFLA-LRM. Títol propi de la UIB (6 ECTS). Any acadèmic 2018-19

Titulacions

«Curs d'Actualització Universitària en Catalogació amb RDA segons el Model IFLA-LRM. Títol propi de la UIB (6 ECTS)», per persones amb titulació universitària reglada.

«Diploma Universitari de Catalogació amb RDA segons el Model IFLA - LRM. Títol propi de la UIB (6 ECTS)», per persones amb accés a la universitat.

«Diploma de Catalogació amb RDA segons el Model IFLA – LRM. Títol propi de la UIB (6 ECTS)», per persones sense accés a la universitat.

A distància, Curs d'Actualització Universitària, Educació i Psicologia, Estudi propi, Humanitats