Curs d’Actualizació Universitària en Catalogació amb RDA segons el Model IFLA-LRM. Títol propi de la UIB (6 ECTS). Any acadèmic 2018-19