Curs d’Actualizació Universitària en Catalogació amb RDA segons el Model IFLA-LRM. Títol propi de la UIB (6 ECTS). Any acadèmic 2018-19

Horari

Essent que és un curs on line, l'horari és totalment flexible. Sols s'han de presentar les activitats o fer els examens en les dates fixades al calendari inicial del curs

Avaluació

L'avaluació consisteix en la realització d'activitats, lectures i qüestionaris específics a cada un dels mòduls, i un treball pràctic de fi d’estudis.

És imprescindible haver superat tots els mòduls per poder ser avaluat del treball final.

Idioma

L'idioma vehicular del curs serà el castellà. 

Quines sortides professionals tindré?

L'adquisició de coneixements en les noves tendències de la catalogació de recursos possibilitarà la incorporació al món professional en biblioteques, centres de documentació i arxius. Tant públics com privats i tant per aplicar els coneixements a la tasca pràctica com per formar a altres catalogadors.

A distància, Curs d'Actualització Universitària, Educació i Psicologia, Estudi propi, Humanitats