Curs d’Actualizació Universitària en Catalogació amb RDA segons el Model IFLA-LRM. Títol propi de la UIB (6 ECTS). Any acadèmic 2018-19

Direcció

  • Serra Busquets, Sebastià. Catedràtic d'Història Contemporània de la UIB.
  • Pastor Tous, Miquel. Director del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB.

Professorat

  • Cotoner Cerdó, Almudena. Servei de biblioteca i documentació.
  • Gili Sampol, Elena. Servei de biblioteca i documentació.
  • Hernández Maillo, Leonor. Servei de biblioteca i documentació.
  • Lera Castro, Isaac. Professor de ciències matemàtiques i informàtica de la UIB.

Coordinació

Cotoner Cerdó, Almudena. Cap d'Àrea de Catalogació i gestió de la col·lecció de la UIB.

A distància, Curs d'Actualització Universitària, Educació i Psicologia, Estudi propi, Humanitats