Curs d’Actualizació Universitària en Catalogació amb RDA segons el Model IFLA-LRM. Títol propi de la UIB (6 ECTS). Any acadèmic 2018-19

Continguts

Mòdul I: El model IFLA - LRM (Entitats). (1.25 crèdits).

  • El model IFLA - LRM (Entitats).

Mòdul II: El model IFLA – LRM (Relacions). (1.25 crèdits).

  • El model IFLA - LRM (Relacions).
  • Les relacions bibliogràfiques.
  • Sintaxis de les relacions.
  • Flux de treball per a la codificació.

Mòdul III: El model IFLA – LRM (Atributs). (1.25 crèdits).

  • El model IFLA-LRM (Atributs).
  • Les instruccions RDA. El RDA Toolkit/ 3R Project.

Mòdul IV: Codificació per a la web semàntica. (1.25 crèdits).

  • Introducció a la web semàntica
  • Els nous sistemes de codificació en l'entorn de la web semàntica.
  • Eines de consulta i sistemes d'emmagatzenatge.

Mòdul V: Treball fi de postgrau. (1 crèdit).

A distància, Curs d'Actualització Universitària, Educació i Psicologia, Estudi propi, Humanitats