2018-2019 Curs d'Actualització Universitària en Formació de Pares i Educadors en el Maneig de Conductes Problema en el Nin. Títol propi de la UIB (6 ECTS). Any Acadèmic 2018-19

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

L'objectiu general del curs és que els pares i els educadors aprenguin a manejar i fins i tot eliminar conductes problema dels infants a través de procediments senzills, validats i que sovint, malgrat es coneguin, no s'utilitzin de manera adequada. A banda, també es poden proporcionar noves tècniques i eliminar aspectes d'una criança negligent o fins i tot patogènica, des d'un punt de vista preventiu. El curs també és útil per estudiants i terapeutes que pensen dedicar-se a la formació de pares i educadors.

De manera més concreta s'espera que els pares que facin el curs aconsegueixin:

  • Enfortir i millorar les relacions amb els seus fills (i entre ells) a través del respecte mutu, la cooperació i l'entesa.
  • Reduir els conflictes diaris a casa, les enrabiades i el malestar (dels pareis i dels fills) que estan dificultant la convivència.
  • Aprendre habilitats de maneig de conflictes i procediments de control del comportament dels seus fills.
  • Augmentar les conductes socialment acceptades dels seus fills, afavorir la seva integració en qualsevol ambient, mentre alhora es van disminuint les conductes problema.

Adreçat a

Alumnes amb grau, diplomatura, llicenciatura o aquelles persones amb interès pel tema.

Matrícula oberta fins al 8 de novembre!

Queden places disponibles, aprofita l'oportunitat!

A distància, Curs d'Actualització Universitària, Educació i Psicologia, Estudi propi