2018-2019 Màster en Paisatge i Restauració. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

Dedica't professionalment a conjugar naturalesa i societat a través de la modulació del paisatge, el territori, l'agricultura, els jardins, l’arquitectura i la seva restauració. Tots aquests àmbits són peces clau per obrir un nou espai d’inversió i de treball de cara a la sostenibilitat i el progrés en el futur. És per això que aquest màster combina coneixements lligats a valors ambientals i estètics, baix l’ètica de la sostenibilitat, l’autosuficiència i el decreixement amigable.

L’objectiu és, en definitiva, la recuperació i la restauració mitjançant l’ús de recursos de l’entorn.  Pretenem fer veure que espais malmesos o en procés de canvi poden esdevenir en nous espais que permetin viure-hi d’altres maneres, més autocràtiques en materials i energia, que tradueixin la idea de la mínima intervenció necessària.

La resposta acadèmica als desafiaments del canvi global és un màster que pretén formar professionals preparats per projectar la restauració i el reciclatge en l’escala local, així com per fer avaluacions quantitatives i qualitatives del paisatge. Inscriu-te, el futur és ara!

Sessió informativa

Se realitzarà una sessió informativa on se presentarà el curs i podreu resoldre dubtes. Se durà a terme dia 27 de setembre a les 18h a seu palmesana del Col·legi Oficial d'Arquitectes (Carrer de la Portella, 14).

En el marc d'aquesta sessió informativa se realitzarà el debat "L'Emergència del Paisatge" amb la intervenció de diferents especialistes. Més informació en el següent enllaç

Adreçat a

A titulats en Arquitectura, Enginyeria Agrària, Biologia, Geografia, Ciències Ambientals, Topografia, Enginyeria Forestal i altres enginyeries superiors i tècniques, i en títols superiors de Disseny, així com titulats interessats en la temàtica proposada. S'admetran estudiants sense titulació universitària o equivalent si acrediten experiència professional en l'àmbit del paisatgisme i/o la restauració, en la qual es valorarà:

  • Expedient acadèmic orientat a l’àmbit del paisatgisme.
  • Coneixements de CAD.
  • Acreditació de pràctica professional en gabinets i equips de projectes.
  • Avaluació positiva de les candidatures amb coneixement d’expressió gràfica mitjançant la certificació de cursos.
  • Certificat bàsic de coneixements d’idioma català o castellà per a estudiants de parla no hispana.
Conservació, Curs, Enginyeria i Arquitectura, Estudi propi, Mallorca, Medi ambient, Màster, Rehabilitació, Semipresencial, Sostenibilitat
Matrícula oberta