2018-2019 Especialista Universitari en Intervencions Assistides amb Animals. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

Les intervencions assistides amb animals (IAA) consisteixen a emprar una sèrie de recursos que ofereix la interacció amb l'animal amb finalitats terapèutiques, educatives o socials.

Aquest postgrau se centrarà a abordar les intervencions assistides amb cans i cavalls en diferents col·lectius com nins amb paràlisi cerebral, adults amb malalties mentals o ancians.

L'ús d'animals com a agents socialitzadors i motivadors té una llarga història en països com Anglaterra, Alemanya o els EUA, però l'ús dels animals extensiu, documentat i amb evidència científica és relativament nou al nostre país, i és considerat com un camp professional emergent.

Adreçat a

S'ofereix a graduats de diferents disciplines de l'àmbit educatiu, social i de les ciències de la salut, ja que, a les IAA, l'usuari rep estímuls que treballen totes les àrees de la persona, utilitzant la relació amb l'animal com a mitjà. Per aquest motiu, s'ha cregut oportú realitzar una formació multidisciplinària oferint-la a un ampli ventall de professionals (mestres, treballadors socials, fisioterapeutes, psicòlegs, etc.).

Centres educatius, Centres sanitaris, Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Especialista Universitari, Estudi propi, Infància, Mallorca, Presencial, Psicologia educativa
Matrícula oberta